Rezultati Popisa stanovništva 2021. u Višnjici

0 581

Tijekom jeseni Državni zavod za statistiku proveo je Popis stanovništva, kućanstava i stanova na prostoru Hrvatske. Cilj Popisa je utvrditi podatke o broju i prostornom rasporedu stanovništva, njegovim osnovnim demografskim, obrazovnim, migracijskim, ekonomskim i drugim obilježjima te o obilježjima kućanstava i stanova.

Rezultati Popisa služe, osim za analizu stanja utvrđenoga Popisom, i za analizu promjena u odnosu na prethodne popise te za prognoze budućih kretanja odgovarajuće pojave.

Popis se provodio prema stanju na dan 31. kolovoza 2021. u 24 sata, što se smatra referentnim trenutkom Popisa.

U nastavku donosimo grafički prikaz demografskog stanja u Višnjici prema podatcima od prvog provedenog Popisa u Hrvatskoj u sklopu tadašnje Habsburške Monarhije pa sve do današnjih dostupnih podataka.

Prema Popisu 2021. godine broj stanovnika Višnjice po naseljima iznosi:

NASELJEBROJ STANOVNIKABROJ KUĆANSTAVA
Bednjica17149
Donja Višnjica515144
Gornja Višnjica24979
Jazbina Višnjička187
Zalužje12946
Zlogonje372113
VIŠNJICA UKUPNO1454438
Broj stanovnika Višnjice po naseljima, Popis 2021.

Višnjica je u posljednjem međupopisnom razdoblju (2011. – 2021.) izgubila ukupno 167 stanovnika ili slikovito jedno naselje veličine Bednjice.

Svako naselje Višnjice u posljednjem je međupopisnom razdoblju izgubilo broj stanovnika jednog povećeg razrednog odjela (u prosjeku 28 osoba). Najveći pad broja stanovnika bilježi naselje Zlogonje (-40 osoba), zatim Bednjica (-38 osoba), Zalužje (-33), Donja Višnjica (-27), Gornja Višnjica (-22) i Jazbina Višnjička (-7).

Na razini Grada Lepoglave (ukupno 16 naselja) Popisom je popisano 1 256 stanovnika manje u odnosu na 2011. godinu (8 283 stanovnika) ukupno 7 027 stanovnika. Grad je u posljednjem međupopisnom razdoblju (2011. – 2021.) izgubio gotovo ukupno stanovništvo jedne Višnjice.

Prvi rezultati Popisa 2021. po naseljima

Analiza podataka napravljena je prema dostupnim podatcima Državnog zavoda za statistiku https://popis2021.hr i

diplomskim radovima:

Komes, S. 2017: Perspektive ruralnog razvoja prostora Višnjice https://zir.nsk.hr/islandora/object/pmf%3A3582

Komes, S. 2018: Demografske pretpostavke ukupnog razvoja Grada Lepoglave https://zir.nsk.hr/islandora/object/pmf:4836

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More