Prirodno kretanje stanovništva

Osnovne sastavnice prirodnog kretanja su rodnost ili natalitet i smrtnost ili mortalitet, a njihova rezultanta je prirodna promjena, koja može biti pozitivna (prirodni prirast), stagnacijska ili negativna (prirodni pad ili depopulacija).

Rodnost (natalitet) najdinamičnija je sastavnica ukupnog kretanja. Od budućeg kretanja nataliteta zavisi demografski razvoj područja jer predstavlja presudnu dugoročnu odrednicu dobnog sastava stanovništva, a sadašnja stopa nataliteta utječe i na budući obujam radne snage te na odnos uzdržavanog i aktivnog stanovništva. Direktno posljedično utječe na budući društveno-gospodarski razvoj i demografsku održivost prostora.

Ukupan broj rođenih, u zadnjem međupopisnom razdoblju, svih šest naselja Višnjice konstantno se smanjuje s povremenim manjim oscilacijama. Takve manje oscilacije, s većim brojem rođenih od uobičajenog, javljaju se svakih nekoliko godina te donekle daju sve slabiji puls stagniranju broja stanovnika, odnosno redovitom punjenju jednog školskog razreda i opstanku škole u Višnjici. Istovremeno, ukupan broj umrlih u istom razdoblju zadržava relativno konstantnu vrijednost s povremenim godinama izrazitog povećanja. Navedeni trendovi specifični su za posttranzicijsko društvo, u koje Hrvatska ulazi 80-ih godina 20. stoljeća. Slično prirodno kretanje s većim vrijednostima bilježi i ukupno stanovništvo područja Grada Lepoglave.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More