O nama

Zavičajna udruga Višnjica upisana je u Registar udruga Republike Hrvatske rješenjem nadležnih civilnih vlasti od 4. prosinca 2020. godine, no neformalno djeluje od 31. svibnja 2019. godine. Osnivači udruge su: Đuro Jelović, Silvija Komes, Danijela Fijačko, vlč. Danijel Herceg, Marko Herceg, Danijel Mežnarić, Danijel Job, Damir Dukarić, Goran Hiržin, Ivan Križanec i Zvonko Franc.

Prvi projekt Udruge bio je oživljavanje tradicije pješačkog hodočašća Majci Božjoj Bistričkoj, a prvo hodočašće održano je u petak 7. lipnja 2019. godine, tradicionalno pred svetkovinu Duhova.

Tako neformalno, članovi Zavičajne udruge djeluju sve do listopada 2020. godine promovirajući putem Facebook grupe Zavičajne udruge ideju o važnosti poznavanja prošlosti i čuvanja povijesnog, kulturnog i duhovnog bogatstva Višnjice i svih njezinih ljudi. Osim informiranja o Udruzi i povezivanja ljudi putem medijske platforme, članovi Udruge su i u 2020. godini organizirali, drugo po redu, tradicionalno pješačko hodočašće Majci Božjoj Bistričkoj.

Reakcije članova Facebook grupe te njezin konstantni rast, kao i pozitivni odjeci Višnjičaraca o ideji osnivanja Zavičajne udruge, ukazivali su na potrebu njezina formaliziranja kroz institucije.

Dogovorom Osnivača Zavičajne udruge Višnjica, 11. listopada 2020. godine održana je Osnivačka skupština Zavičajne udruge Višnjica na kojoj je izglasan Statut i izabrano vodstvo Udruge.

Za predsjednika je izabran Zvonko Franc, za potpredsjednike Silvija Komes i Ivan Križanec, za tajnika je izabran vlč. Danijel Herceg, a za blagajnicu Danijela Fijačko.

Uz navedene, sukladno Statutu u Upravno vijeće Udruge izabrani su još Damir Dukarić i Danijel Mežnarić dok je za predsjednika Nadzornog odbora izabran Danijel Job, a za članove Goran Hiržin i Marko Herceg. Kao prvi zadatak Udruge, Upravno vijeće postavilo je projekt izrade monografije Višnjice.

Temeljni ciljevi Udruge:

STATUT, Članak 8.

 • Afirmacija mjesta Donja Višnjica (u nastavku statuta Višnjica) kao jedne i jedinstvene cjeline sastavljene od zaselaka Donja Višnjica, Gornja Višnjica, Zalužje, Zlogonje, Bednjica i Višnjička Jazbina
 • Jačanje zajedništva svih naselja Višnjice, mještana Višnjice te višnjičkih iseljenika
 • Zaštita interesa Višnjice kao naselja, mještana Višnjice i višnjičkih iseljenika
 • Djelovanje isključivo u svrhu dobrobiti Višnjice, njezinih mještana i iseljenika
 • Istraživanje, očuvanje, promicanje i zaštita višnjičkog identiteta, povijesti,  kulturne i prirodne baštine
 • Udrugom osigurati pravno Tijelo koje Višnjica i mještani Višnjice mogu koristiti za ostvarivanje interesa mjesta i mještana Višnjice
 • Uključivanje višnjičkih iseljenika u razvoj Višnjice i višnjičku svakodnevnicu
 • Rad na turističkoj strategiji te jačanje turističke ponude i konkurentnosti Višnjice
 • Promoviranje i provođenje samoodrživog razvoja u turizmu, poljoprivredi i ostalim segmentima razvoja
 • Istraživanje i promicanje kršćanskog identiteta Višnjice.

Temeljna načela Udruge:

STATUT, Članak 10.

Načelo transparentnosti – sav rad, djelovanje, financijsko i imovinsko stanje u svakom trenutku i svakom članu mora biti potpuno dostupno na uvid. Svi projekti, djelovanja, napori uvijek moraju biti javno iskomunicirani i objavljeni; svaka promjena u imovinskom stanju mora biti zabilježena i dostupna svim članovima na uvid; svaka transakcija u blagajni ili žiro računu mora biti zabilježena i dostupna svim članovima.

Načelo interesa – primarni i jedini interesi Udruge jesu dobrobit mjesta i mještana Višnjice te višnjičkih iseljenika. U radu Udruge nikad ne smije biti privatnih interesa i interesa pojedinaca.

Načelo ujedinjavanja – napori za ujedinjavanje mještana, poticanje na sklad, zdravu i pozitivnu atmosferu suradnje, komunikacije između svih tijela, organizacija i mještana Višnjice i sve u interesima mjesta i mještana Višnjice te višnjičkih iseljenika.

Načelo političke neutralnosti – Udruga ni na koji način ne smije afirmirati niti promicati stranačke interese ni jedne političke stranke. Udruga će svoje djelovanje uvijek usmjeravati i usklađivati s interesima mjesta i mještana Višnjice i višnjičkih iseljenika. U tom smislu, ni u jedno Upravno tijelo Udruge navedeno u ovom Statutu, ne mogu biti izabrani članovi Udruge koji obnašaju neku od stranačko-političkih dužnosti. Također  ni u jedno Upravno tijelo Udruge navedeno u ovom Statutu, ne mogu biti izabrani članovi Udruge koji su članovi udruga ili organizacija koje se svojim djelovanjem i vrijednostima koje zastupaju kose s Temeljnim načelima, ciljevima i vrijednostima Udruge.

Načelo etičnosti – Udruga se obvezuje djelovati i provoditi svoje ciljeve po najvišim standardima etičkih normi.

Temeljne vrijednosti Udruge:

STATUT, Članak 11.

 • ljubav prema višnjičkom zavičaju, Domovini i obitelji
 • dobrobit i interesi višnjičkog kraja, mještana i višnjičkih iseljenika
 • kršćanski identitet, moral i etika
 • ljubav prema višnjičkoj povijesti, kulturi te prirodnoj i kulturnoj baštini
 • domoljublje i afirmacija branitelja Domovinskog rata
 • kultura zdravog dijaloga i debatiranja te poštivanje različitih mišljenja
 • poticanje zajedništva i dobrih odnosa pojedinaca i organizacija u Višnjici

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More